PKN
PKN De Lege Geaën
 
Wat goed dat jij er bent! Wat goed dat jij er bent!

We zijn inmiddels ruim twee weken op weg in de veertigdagentijd en het thema wat we in deze tijd aanhouden is ‘Wat goed dat jij er bent!’. Een thema wat we hebben ontleend aan het programma voor het kinderwerk, bijbel op zondag. Zij schrijven daarover: “Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om samen te genieten van het leven, maar ook om elkaar te troosten en te steunen als dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods koninkrijk. Wie daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen: Wat goed dat jij / u er bent!”.

De nadruk lijkt hier te liggen op mensen die er voor elkaar kunnen zijn. Verderop wordt ook wel uitgelegd dat we de nabijheid van God kunnen ervaren, maar de nabijheid van mensen lijkt toch op de eerste plaats te komen. En dat is misschien ook wel hoe we het in de kerk ervaren. Zijn wij op zoek naar de nabijheid van elkaar of naar de nabijheid van God?

lees meer »
 
PIO (Programma voor Inspiratie en Ontmoeting) 2023-2024 PIO (Programma voor Inspiratie en Ontmoeting) 2023-2024
De PIO (Programma Inspiratie en Ontmoeting) werkgroep en ZWO (Zending Wereld Organisatie) werkgroep hebben gezamenlijk weer een programma gemaakt voor het seizoen 2023/2024. De volgende activiteiten gaan door bij voldoende belangstelling. 

Zondagsreisje op 14 april
We gaan deze zondag naar Groningen (stad). We bezoeken daar in ieder geval de Martinikerk, de synagoge en de Joodse buurt. We wonen om 9.30 een dienst bij in de Martinikerk. De Martinikerk is de oudste kerk van de stad Groningen. De vele prachtige muur-en gewelfschilderingen, het magnifieke Schnitgerorgel maken dit monumentale gebouw tot het belangrijkste historische cultureel erfgoed van de stad. Voor het volledige programma: KLIK HIER.
 
lees meer »
 
Van de Classis Van de Classis
Lês hjir de nijste Nijsbrief fan de classis: Minsken fan ‘e wei (dû. Riemer Praamsma, classispredikant)
Nieuwsbrief Classis Fryslan 2024 #1 [januari 2024] (Frysk)
Kijk voor de Nederlandse versie onder het kopje Classis Fryslân
 
Koffieochtend maart Koffieochtend maart
De koffie-ochtend van maart wordt gehouden op vrijdag 15 maart in dorpshuis ‘de Wier’ in Offenwier. Om 10.00 uur staat de koffie klaar! Ds. Van Blanken bereidt het gesprek voor. Allen van harte welkom.
 
 
De Stichting Kledingbus SWF De Stichting Kledingbus SWF
De Stichting Kledingbus SWF (Súdwest Fryslân) is een diaconaal project dat mogelijk werd gemaakt door in eerste instantie de RK parochie van Bolsward, een aantal fondsen en een aantal bedrijven, maar nu een oecumenisch project is.  De stichting is in 2016 begonnen met het ombouwen van een bus tot een mobiele tweedehands kledingwinkel/ontmoetingsplek. Vanaf juli 2017 rijdt deze Kledingbus volgens een vaste dienstregeling door Súdwest Fryslân. In de brief leest u de standplaatsen van de Kledingbus.

Het doel van de Kledingbus is om mensen met een smalle beurs te ondersteunen en om mensen met elkaar in contact te laten komen. De kleding wordt gratis aangeboden. De contacten ontstaan wanneer mensen kleding inbrengen of halen. Voor wie wil is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie, van gedachten te wisselen met medebezoekers en/of de vrijwilligers. Meer hierover kunt u lezen in de bijgaande BRIEF
 
 
Brief Kerkbalans 2024 Brief Kerkbalans 2024
Aan de leden van onze gemeente en aan allen die de kerken in de Lege Geaën een warm hart toedragen,
 
De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt?
Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof?
Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?
lees meer »
 
Bijbelzondag Bijbelzondag
Bibelwis op Bibelsnein: alwer in súkses mei in protte harsensskraabjen
Snein 21 jannewaris ha wy yn Gau de Bibelsnein fierd, in wike earder as de offisjele datum. It tema wie: Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat (Psalm 113:3 NBV21). Fan wêr’t de sinne opgiet oant wêr’t hja wer ûndergiet binne der minsken dy de Bibel lêze en harren ynspirearje litte wolle troch Gods Wurd. En der waard fansels wer kollektearre foar it NBG. Op fersyk wie de Bibelkwis prolongearre. Nei de tsjinst en nei it earste bakje kofje gie it los. De kommisje hie 30 fragen opsteld, net allegearre like maklik, ja soms suver wat dreech. Moai wienen de reaksjes by in goed antwurd. Soks jout altyd foldwaning. Tank allegearre foar jim meidwaan.
De commissie, Janny, Grietsje, Gerke en Harmen
 
Tijd voor een feestje? Tijd voor een feestje?
Samen kerk zijn doen we niet alleen op zondag. Samen kerk zijn gaat de hele week door. We zien naar elkaar om, we gaan met elkaar in gesprek, kortom we hebben aandacht voor elkaar. De kerkdienst is een mooi moment in de week om ons geloof te versterken en te bezingen, maar een kerkdienst is voor sommige mensen een te grote drempel, daarom willen we die mensen een alternatief geven.
Daarover leest u meer via >>LEES MEER.
lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10.00 uur
Gezinsdienst
Koffie vanaf 9.30 uur meer details

Kerkdienst St. Vituskerk Tersoal
datum en tijdstip 10-03-2024 om 9.30 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 13-03-2024 om 19.30 uur
Biddag voor gewas en arbeid meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.