PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

De kinderen versieren de Palmpasen stokken op zondagochtend 9 april, Palmpasen. De dienst, waarin ds. Trouwborst uit Sneek voorgaat, is in Gau, aanvang 9.30 uur. Ds. Trouwborst is voor zijn werk ook enige jaren in het buitenland geweest, maar nu al weer even terug in Sneek. Het is fijn hem weer te ontmoeten!
 
Palmpasen is de zondag voor de week voor Pasen, de Stille Week. Op de maandag- dinsdag- en woensdagavond in die week hebben we in verschillende kerken in de Lege Geaen 's avonds om 19.30 uur korte avondgebeden. Deze bijeenkomsten zijn voorbereid door de liturgiegroep.
 
Op donderdagavond, Witte Donderdag, vieren we het heilig Avondmaal om 19.30 uur in de kerk in Goënga. Ds. Jur Majoor is de voorganger. Ook gaan mensen uit onze omgeving naar The Passion, die dit jaar in Leeuwarden wordt uitgevoerd.
 
Op Goede Vrijdag 14 april gaat ds. Aizo Wiebenga uit Sneek voor om 19.30 uur in de kerk in Gau. Ds. Wiebenga  heeft een mooie liturgie voorbereid. U leest hierover meer in deze Bijeen.
 
Ook komen we bij elkaar op Stille Zaterdag voor een avondgebed. Om 21.30 uur in de kerk in Offenwier, en ds. Majoor heeft de leiding.
 
Op eerste Paasdag vieren we het feest van Pasen met jong en ouder in de Westereintsjerke in Tersoal. Met bloemen en gezang, met z'n allen, door een koor van gemeenteleden o.l.v. Hans Molenaar en ook de kinderen zingen met Willem en Dieuwke Twijnstra.
 
Ds. Fedde Welbedacht uit Sneek preekt op zondag 23 april in onze gemeente. De dienst begint om 11 uur in de kerk in Sibrandabuorren.

 
Musical Ester

Musical Ester

Graach wolle wy – de musikalkommisje – wer mei alle Legeansters in nije musikal op ‘e planken bringe!

Op woansdei 19 april, jûns om 20.00 oere binne jimme fan herte wolkom yn it gebou by de Westereintsjerke yn Tersoal foar alle ynformaasje.

We sykje sjongers, spilers, muzikanten, bouwers, naaisters, sminkers, minsken foar ljocht en lûd, koartsein: jong en âld is fan herte wolkom om mei te dwaan.

It oefenjen begjint op snein 10 septimber 2017 en de útfiering fan de musikal sil wêze op 12, 13, 14 en 15 april 2018.
‘Ester’ is in musikal yn it Frysk, nei it ferhaal fan Ester ut it âlde testamint , mei in hjoeddeiske ynfulling.  Hans Molenaar sil de sjongers en muzikanten dirigearje dizze kear.

As jo  woansdei 19 april net komme kinne, mar wol graach meidwaan wolle, stjoer dan in mail nei en set der by wat jo  graach dwaan wolle.
Jim kinne ek belje mei Tineke Postma (51227) of Tine Huisman (521324).
Wy sjogge jimme  graach op 19 april!

Graag willen wij -de musical commissie- weer samen met alle Lege Geaensters een nieuwe musical op de planken brengen!   Op  woensdag 19 april ’s avonds 20.00 uur ben je van harte welkom in het gebouw bij de Westereinkerk in Tersoal voor alle informatie.
We zoeken zangers, toneelspelers, muzikanten,  bouwers, naaisters, schminkers, mensen voor licht en geluid,  kortom jong en oud is van harte welkom om mee te doen.
We beginnen met oefenen op zondagavond 10 september en de uitvoering is gepland op 12-13-14 en 15 april  2018.   Ester is een Friestalige musical naar het verhaal van Ester uit het oude testament, met een hedendaagse invulling.
Hans Molenaar zal deze keer de zangers en muzikanten dirigeren. Wanneer je niet in de gelegenheid bent om woensdag 19 april te komen en wel graag mee wilt doen, stuur dan een mail naar en geef aan wat je graag wilt doen.  Uiteraard kun je ook telefonisch contact met ons op nemen: 0515-521227(Tineke Postma) of 0515-521324(Tine Huisman)
Graag zien we je op 19 april!
De musikalkommisje: Gerrit van der Leeuw, Greetje Molenaar, Sybren Abma, Tine Huisman, Margreeth Hofstee, Tineke Postma

 
PIO PIO


Woensdag 12 april jl. hebben we vanuit Irnsum ruim 5 km. gewandeld. Het thema van de 40 dagen tijd is sterk en dapper. We lezen Jozua 1:9 BGT "Daarom zeg ik nog
een keer: je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat." Wie vind jij sterk en dapper en waarom? Er kwamen verschillende namen tijdens de wandeling naar voren: familieleden, buurtgenoten, maar ook de namen David, die het opneemt tegen Goliath, Jezus, en ook de naam van onze dominee, Jur Majoor, werd genoemd!

Het was in principe de laatste wandelwoensdag van dit seizoen, maar misschien komt er in mei nog een wandeling. Houd Facebook en Bijeen in de gaten!

 
Oproep vrijwilligers!

Oproep vrijwilligers!

Voor het beheer van deze website én voor het maken van ons digitale Nieuwsbrief "Bijeen" zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Zou je 1 van deze taken zelf graag willen doen, of ken je iemand die hier geschikt voor is: mail ons:
 

 
Kind op schootdienst 21 mei 2017

Kind op schootdienst 21 mei 2017

De volgende Kind op schootdienst is op zondag 21 mei. Noteer het alvast in de agenda, want er komt een speciale gast!!

 
Oproep: uitbreiding van het beamerteam!

Oproep: uitbreiding van het beamerteam!

In de Nikolaas-kerk in Gau en de Westerein-kerk in Tersoal wordt door een aantal mensen, tijdens kerkdiensten en andere bijzondere diensten, het geluid en de beamerpresentatie verzorgd.
In Gau wordt dit verzorgd door Jan Huisman en Hans Molenaar en in Tersoal zijn Hanneke Bouwman, Sybren Abma en Simon Buma het vaste team. Indien nodig ondersteunen deze teams elkaar natuurlijk. Graag zouden we willen zien dat deze teams uitgebreid worden naar een bezetting van 4 personen. Tijdens de dienst wordt door één persoon de beamer bediend d.m.v. een laptop en door de ander wordt het geluid bediend.

Het maken van een presentatie duurt gemiddeld 2 uur. De  liturgie wordt enkele dagen voor de dienst aangeleverd door de dienstdoende dominee. De liedboekliederen die in de liturgie voorkomen kunnen gedownload worden uit het ‘liedboek online’.
De liturgie wordt gemaakt in Videopsalm, een prachtig presentatieprogramma met vele mogelijkheden.
Op zondagmorgen moet de installatie aangezet worden en is het een kwestie van op het juiste moment het juiste plaatje laten zien!
Een leuke maar verantwoordelijke klus voor mensen die graag met de computer iets willen verzorgen.
Het geluid bedienen lijkt vaak eenvoudig, maar kent ook z’n aandachtspunten. Zorgen dat de installatie en de microfoons aanstaan, op het juiste moment de ene microfoon in en de andere uitschakelen, zijn zo een aantal zaken die aan de orde komen. Een kwestie van alert blijven dus!
We roepen vooral jongeren op om mee te doen!
Denk je, dat lijkt mij ook leuk om te doen, meld je dan aan bij het Beamerteam.
Dat kan met een mail naar:

 
Reis Malta- in de voetsporen van Paulus Reis Malta- in de voetsporen van Paulus

Beste mensen,
Het is al weer twee jaar geleden dat we een prachtige gemeentereis hebben gemaakt naar Israël. We sloten toen de week af met een bezoek aan de haven van Caesarea. Daar waar de profeet Paulus twee jaar gevangen heeft gezeten. (Handelingen 23 vers 23-35) Toen Paulus over werd gebracht naar Rome leed hij schipbreuk op Malta ( Hand 27). Het leek ons dan ook een leuk idee om Paulus te volgen en een reis te organiseren , in samenwerking met Drietour, naar Malta. Gedurende deze boeiende 8-daagse reis, leer je niet alleen het afwisselende Malta en Gozo beter kennen, maar volg je letterlijk de voetsporen van Paulus.                             
Reisdata is van 20-27 september 2017, gezien de warmte de beste tijd.
Reisduur 8 dagen.
Volledig verzorgde reis.
Reissom circa € 1130,- per persoon.
Maximaal 35 personen. Goed ter been
.
Mocht u interesse hebben in bovenstaande dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond die zal worden gehouden op  maandagavond 16 januari 2017 in Us Gebou te Gau 20.00 uur. Arie Kammeraat zal dan namens Drietour u meer vertellen over deze boeiende reis.
Hartelijke groeten,
Jorrit Jorritsma.
 Meer info over het dagprogramma vindt u in deze download

 
Taizé-reis 2017  Taizé-reis 2017 

Ook dit jaar is er weer een jongerenreis naar Taizé! 
Ga jij ook mee naar dit jongerenklooster in Bourgondië, Frankrijk?
 
Wat is er zo bijzonder?
-  Je ontmoet er jongeren uit alle delen van de wereld.
-  Het is oecumenisch: iedereen is er welkom, wát je levensvisie ook is.
-  Het is een jongerenklooster, dat betekent dat we mee doen – zoals iedereen – met het ritme van de vieringen, de maaltijden, de gespreksgroepen en de werkzaamheden.
-  Je neemt er wat van mee!
 
Wie kunnen er mee?
Jongeren vanaf de vierde klassen en hoger van het Voortgezet Onderwijs mogen mee. Iedereen is welkom. Ook ouderen die als begeleider mee willen zijn welkom!
 
Wanneer is de reis?
Van zaterdag 15 t/m zondag 23 juli.
 
Wat kost het?
Voor € 210 heb je een achtdaagse onvergetelijke reis, inclusief vervoer, verblijf en maaltijden. Je neemt wel zelf een tent mee.
 
Je kunt je tot uiterlijk 1 mei 2017! opgeven bij Jur Majoor,
 
Adieu en Taizé!

 
Leesclub PKN DLG

Leesclub PKN DLG

Vanaf februari starten we weer met een leesclub. Wil je meedoen? Je kunt je aanmelden bij We kiezen gezamenlijk 4 boeken en komen dan 4 keer bij elkaar. Van harte welkom!

 
Informatieboekje 2017 Informatieboekje 2017

Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link:  downloaden .

 
Mediavoorziening PKN De Lege Geaën

Mediavoorziening PKN De Lege Geaën

Mediavoorziening in PKN De Lege Geaën
Al een ruime tijd werken we in de gemeente met een aantal mediavoorzieningen. Hieronder berichten wij u ter informatie welke voorzieningen wij hebben:
 
* Bijeen: Het nieuwsblad van de kerk. Deze verschijnt eens in de drie weken digitaal. Hierin de laatste berichten, lief en leed, overzicht kerkdiensten, oproepjes, nieuws uit de kerkenraad/predikant, etc.
Wilt u een bijdrage leveren in Bijeen? Wilt u in de verzendlijst worden opgenomen?
We maken gebruik van een algemeen emailadres:
 
* Website: Op onze website http://www.pkn-dlg.nl vindt u de laatste nieuwsberichten ook terug, kunt u fotoboeken bekijken. Ook op de website een overzicht van alle kerkdiensten en contactpersonen van de afdelingen in de kerkgemeente.
Wilt u een bijdrage leveren op de website? Heeft u vragen/opmerkingen?
We maken gebruik van een algemeen emailadres:
 
* Facebook: Leuke nieuwtjes en weetjes vanuit de gemeente melden wij op facebook. Like onze nieuwsberichten of volg ons!
De link voor Facebook: https://www.facebook.com/pkndlg

* App: Er bestaat ook een App voor onze gemeente. Het aantal actieve gebruikers stijgt gestaag. Met deze App wordt u op de hoogte gehouden van nieuwsberichten over de kerkdiensten, activiteiten en bijzonderheden.
De instructies om deze App te downloaden vindt u op de homepagina van de website www.pkn-dlg.nl
 
Lijkt u het leuk om onderdeel te maken van het mediateam? Wij kunnen soms wel een extra ondersteuning gebruiken! Wij horen het graag op

* Wist u dat het beamerteam gemakkelijk te bereiken is?
Ook het beamerteam werkt met één mailadres. Wel zo handig want zo bereikt u alle leden van het beamerteam.
Zij kijken onderling naar de verwerking van deze mail. Mail beamerteam:

 
APP voor PKN De Lege Geaën!

APP voor PKN De Lege Geaën!


Tijdens de Mienskipsmerke lanceerden we de APP voor PKN De Lege Geaën! (we hadden echter te weinig internetverbinding om echt in actie te komen...)
De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet). De app is gratis te downloaden via de play store of de app store. Hieronder staat beschreven hoe de app kan worden gedownload vanuit de play store.  Leest u voor de instructies vooral verder bij lees meer....

 

lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 30-04-2017 om 9.30
Zingen Wilhelmus
Koffie na meer details

Kind op Schootdienst
datum en tijdstip 21-05-2017 om
meer details

 
Pasen 2017!Meer foto's vindt u in het fotoalbum!
 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.