PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

Zondag 26 februari is om 11 uur een Friese dienst in Gau. Da. D. Hofstra uit IJlst is de voorganger; zij is geen onbekende bij ons.

Na deze laatste zondag in februari begint de 40-dagentijd.
Op de eerste zondag van deze periode op weg naar Pasen, 5 maart, zullen Noah Buma en Jelke Albert Jan Holtrop gedoopt worden in een gezinsdienst in de Westereintsjerke in Tersoal. De dienst begint om 9.30 uur en er is oppas in het gebouw naast de kerk. Daar is na de dienst ook koffie, thee en limonade!

Woensdag 8 maart is het 'Biddag voor gewas en arbeid'. Wij komen hiervoor bij elkaar in de kerk van Offingawier, 's avonds om 19.30 uur. Mevrouw Martha Kroes is de voorganger in deze dienst.

Op 12 maart vieren wij de zondag in een dienst in Goënga. Ds. Fedde Welbedacht gaat voor, en de dienst begint om 11 uur.

Ds. Majoor leidt de dienst op de 3e zondag van 40-dagentijd, 19 maart. We komen om 9.30 uur bij elkaar in de kerk van Gau, en wy sjonge en lêze yn it frysk.

 
Zing mee in een koor op Paaszondag

Zing mee in een koor op Paaszondag

In de planningscommissie is op de laatste vergadering bedacht om op Paaszondag 16 april, in de ochtenddienst een ad hoc koor te laten zingen. Dit koor zal uit leden van onze gemeente bestaan, jong en oud.
Vindt je zingen leuk, doe dan met ons mee. We zullen op de volgende zondagavonden van 20:00 tot (maximaal) 22:00 uur repeteren:
19 en 26 maart, 2 en 9 april. Vermoedelijke locatie: Westereinkerk, Tersoal. Mocht dit wat anders worden, dan krijgen jullie dat te horen. Om van te voren te weten hoeveel mensen deel zullen nemen, graag even een mailtje naar of bel naar 0515 521469.
In deze dienst zal ook het kinderkoor van Willem en Dieuwke liederen zingen, het lijkt ons ook leuk om 1 of 2 liederen samen te doen.

Namens de planningscommissie,
Hans Molenaar

 
Oproep: uitbreiding van het beamerteam!

Oproep: uitbreiding van het beamerteam!

In de Nikolaas-kerk in Gau en de Westerein-kerk in Tersoal wordt door een aantal mensen, tijdens kerkdiensten en andere bijzondere diensten, het geluid en de beamerpresentatie verzorgd.
In Gau wordt dit verzorgd door Jan Huisman en Hans Molenaar en in Tersoal zijn Hanneke Bouwman, Sybren Abma en Simon Buma het vaste team. Indien nodig ondersteunen deze teams elkaar natuurlijk. Graag zouden we willen zien dat deze teams uitgebreid worden naar een bezetting van 4 personen. Tijdens de dienst wordt door één persoon de beamer bediend d.m.v. een laptop en door de ander wordt het geluid bediend.

Het maken van een presentatie duurt gemiddeld 2 uur. De  liturgie wordt enkele dagen voor de dienst aangeleverd door de dienstdoende dominee. De liedboekliederen die in de liturgie voorkomen kunnen gedownload worden uit het ‘liedboek online’.
De liturgie wordt gemaakt in Videopsalm, een prachtig presentatieprogramma met vele mogelijkheden.
Op zondagmorgen moet de installatie aangezet worden en is het een kwestie van op het juiste moment het juiste plaatje laten zien!
Een leuke maar verantwoordelijke klus voor mensen die graag met de computer iets willen verzorgen.
Het geluid bedienen lijkt vaak eenvoudig, maar kent ook z’n aandachtspunten. Zorgen dat de installatie en de microfoons aanstaan, op het juiste moment de ene microfoon in en de andere uitschakelen, zijn zo een aantal zaken die aan de orde komen. Een kwestie van alert blijven dus!
We roepen vooral jongeren op om mee te doen!
Denk je, dat lijkt mij ook leuk om te doen, meld je dan aan bij het Beamerteam.
Dat kan met een mail naar:

 
Kind op schootdienst 21 mei 2017

Kind op schootdienst 21 mei 2017

De volgende Kind op schootdienst is op zondag 21 mei. Noteer het alvast in de agenda, want er komt een speciale gast!!

 
Zondagsreis op 12 maart: Haarlem Zondagsreis op 12 maart: Haarlem

De bestemming is bekend: we gaan deze keer naar Haarlem! We beginnen met een dienst in De Nieuwe Kerk. De Nieuwe Kerk staat aan het Nieuwekerksplein in de Vijfhoek, een van de mooie oude binnenstadswijken van Haarlem. De kerk is als eerste protestantse kerk in Haarlem ontworpen en gebouwd, en heeft een unieke architectuur. Op 12 maart gaat ds. R. van den Beld voor. 

 ’s Middags gaan we naar het Teylers Museum. Ontdek wonderen van kunst en wetenschap in het oudste en mooiste museum van Nederland! In het historische gebouw van Teylers vind je kunst van beroemde meesters, miljoenen oude fossielen, fonkelende mineralen, peperdure boeken en vernuftige instrumenten.
Wil je mee? De kosten zijn rond de 25,00 (exclusief lunch). Geef je dan op bij

 
Reis Malta- in de voetsporen van Paulus Reis Malta- in de voetsporen van Paulus

Beste mensen,
Het is al weer twee jaar geleden dat we een prachtige gemeentereis hebben gemaakt naar Israël. We sloten toen de week af met een bezoek aan de haven van Caesarea. Daar waar de profeet Paulus twee jaar gevangen heeft gezeten. (Handelingen 23 vers 23-35) Toen Paulus over werd gebracht naar Rome leed hij schipbreuk op Malta ( Hand 27). Het leek ons dan ook een leuk idee om Paulus te volgen en een reis te organiseren , in samenwerking met Drietour, naar Malta. Gedurende deze boeiende 8-daagse reis, leer je niet alleen het afwisselende Malta en Gozo beter kennen, maar volg je letterlijk de voetsporen van Paulus.                             
Reisdata is van 20-27 september 2017, gezien de warmte de beste tijd.
Reisduur 8 dagen.
Volledig verzorgde reis.
Reissom circa € 1130,- per persoon.
Maximaal 35 personen. Goed ter been
.
Mocht u interesse hebben in bovenstaande dan bent u van harte welkom op de voorlichtingsavond die zal worden gehouden op  maandagavond 16 januari 2017 in Us Gebou te Gau 20.00 uur. Arie Kammeraat zal dan namens Drietour u meer vertellen over deze boeiende reis.
Hartelijke groeten,
Jorrit Jorritsma.
 Meer info over het dagprogramma vindt u in deze download

 
Taizé-reis 2017  Taizé-reis 2017 

Ook dit jaar is er weer een jongerenreis naar Taizé! 
Ga jij ook mee naar dit jongerenklooster in Bourgondië, Frankrijk?
 
Wat is er zo bijzonder?
-  Je ontmoet er jongeren uit alle delen van de wereld.
-  Het is oecumenisch: iedereen is er welkom, wát je levensvisie ook is.
-  Het is een jongerenklooster, dat betekent dat we mee doen – zoals iedereen – met het ritme van de vieringen, de maaltijden, de gespreksgroepen en de werkzaamheden.
-  Je neemt er wat van mee!
 
Wie kunnen er mee?
Jongeren vanaf de vierde klassen en hoger van het Voortgezet Onderwijs mogen mee. Iedereen is welkom. Ook ouderen die als begeleider mee willen zijn welkom!
 
Wanneer is de reis?
Van zaterdag 15 t/m zondag 23 juli.
 
Wat kost het?
Voor € 210 heb je een achtdaagse onvergetelijke reis, inclusief vervoer, verblijf en maaltijden. Je neemt wel zelf een tent mee.
 
Je kunt je tot uiterlijk 1 mei 2017! opgeven bij Jur Majoor,
 
Adieu en Taizé!

 
Sirkelslag

Sirkelslag

Entûsjaste groep jeugd libbet har út mei Sirkelslag
Twa doazen met iten geane nei de Voedselbank
Fyftjin famkes en jonges hawwe op 3 febrewaris meidien oan Sirkelslag yn de Kosterij yn Goaiïngea. Ferdield oer twa groepen fierden se allegearre opdrachten út. Tagelyk mei ús jeugd dienen noch sa’n 450 groepen mei, yn it hiele lân. Wy belannen wer moai yn ‘e middenmoat. Mei grut entûsjasme en hilariteit wienen se de hiele jûn yn ‘e slach. De Goaiïngeasters hawwe it witten, want de jeugd moast ek by de doarren lâns om iten foar de Voedselbank. De sjueryleden Margaretha Bruinsma en Rommy en Jorrit Jorritsma hienen der klauwen oan om alle punten goed op papier te krijen, mar it slagge. Tank dêrfoar. Alle jeugd – Isa Bakker, Jente Bakker, Ellis Bootsma, Folkert Boschma, Kristia Dotinga, Marte van der Goot, André de Groot, Linde Guljé, Sterre Guljé, Ruurd Jan Leenstra, Moniek Lootsma, Arjan Oosterbaan, Marrit Oosterbaan, Sytze Jan de Vries en Janneke Zijlstra – tige bedankt!!!!!
De jeugd bringt meikoarten de twa doazen mei iten nei de Voedelbank yn Snits.
Foar mear ynformaasje, sjoch: www.sirkelslag.nl/young
Foar foto's klik hjir
Gea, Gerry, Janke, Margje en Harm

 
Wandelen

Wandelen

Afgelopen woensdag, 1 februari, was het weer zover: wandelen! We starten om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van Van der Valk en lopen door het Rasterhoffpark en richting Oppenhuizen, zo’n 6 km.
Het volgende gedicht van Griet op de Beeck wordt onderwerp van gesprek:

Laten we leven – voluit en gretig – omdat wij dat mógen 
en het daarom dubbel zo goed moeten doen.
Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten.
Laten we pantsers afleggen, en de ander tegemoet treden, telkens weer. 
Blijven geloven in dromen die ook uitkomen.
En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid, 
weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen, 
want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken.
En laten we begrijpen wat de liefde is, 
onthouden dat dat alles is, of toch bijna.
Laten we durven. Ja.

Griet op de Beeck 

Het was een mooie wandeling met mooie gesprekken en een heerlijke afloop: koffie met iets lekkers bij Van der Valk.

Lijkt het u ook leuk om een keer mee te wandelen? Geef je dan op bij De volgende wandeling is woensdag 1 maart en dan lopen we vanuit Sneek richting IJlst en Oosthem.

 
Leesclub PKN DLG

Leesclub PKN DLG

Vanaf februari starten we weer met een leesclub. Wil je meedoen? Je kunt je aanmelden bij We kiezen gezamenlijk 4 boeken en komen dan 4 keer bij elkaar. Van harte welkom!

 
De maand van de spiritualiteit

De maand van de spiritualiteit

Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. De initiatiefnemers van De Maand van de Spiritualiteit willen aansluiten bij deze groeiende behoefte aan zingeving en inspiratie die we in onze samenleving op dit moment zien.
Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’. Spiritualiteit is een breed begrip. Binnen en buiten de kerken is spiritualiteit zowel verbonden met de relatie God-Mens, als aan levenskunst. 
Ook in De Lege Geaën zijn mensen in gesprek over spiritualiteit. Als u daar ook belangstelling voor hebt, kunt u zich opgeven per email of d.m.v. een app naar 0650749511

 
Informatieboekje 2017 Informatieboekje 2017

Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link:  downloaden .

 
Mediavoorziening PKN De Lege Geaën

Mediavoorziening PKN De Lege Geaën

Mediavoorziening in PKN De Lege Geaën
Al een ruime tijd werken we in de gemeente met een aantal mediavoorzieningen. Hieronder berichten wij u ter informatie welke voorzieningen wij hebben:
 
* Bijeen: Het nieuwsblad van de kerk. Deze verschijnt eens in de drie weken digitaal. Hierin de laatste berichten, lief en leed, overzicht kerkdiensten, oproepjes, nieuws uit de kerkenraad/predikant, etc.
Wilt u een bijdrage leveren in Bijeen? Wilt u in de verzendlijst worden opgenomen?
We maken gebruik van een algemeen emailadres:
 
* Website: Op onze website http://www.pkn-dlg.nl vindt u de laatste nieuwsberichten ook terug, kunt u fotoboeken bekijken. Ook op de website een overzicht van alle kerkdiensten en contactpersonen van de afdelingen in de kerkgemeente.
Wilt u een bijdrage leveren op de website? Heeft u vragen/opmerkingen?
We maken gebruik van een algemeen emailadres:
 
* Facebook: Leuke nieuwtjes en weetjes vanuit de gemeente melden wij op facebook. Like onze nieuwsberichten of volg ons!
De link voor Facebook: https://www.facebook.com/pkndlg

* App: Er bestaat ook een App voor onze gemeente. Het aantal actieve gebruikers stijgt gestaag. Met deze App wordt u op de hoogte gehouden van nieuwsberichten over de kerkdiensten, activiteiten en bijzonderheden.
De instructies om deze App te downloaden vindt u op de homepagina van de website www.pkn-dlg.nl
 
Lijkt u het leuk om onderdeel te maken van het mediateam? Wij kunnen soms wel een extra ondersteuning gebruiken! Wij horen het graag op

* Wist u dat het beamerteam gemakkelijk te bereiken is?
Ook het beamerteam werkt met één mailadres. Wel zo handig want zo bereikt u alle leden van het beamerteam.
Zij kijken onderling naar de verwerking van deze mail. Mail beamerteam:

 
APP voor PKN De Lege Geaën!

APP voor PKN De Lege Geaën!


Tijdens de Mienskipsmerke lanceerden we de APP voor PKN De Lege Geaën! (we hadden echter te weinig internetverbinding om echt in actie te komen...)
De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet). De app is gratis te downloaden via de play store of de app store. Hieronder staat beschreven hoe de app kan worden gedownload vanuit de play store.  Leest u voor de instructies vooral verder bij lees meer....

 

lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

kerkdienst Gau
datum en tijdstip 26-02-2017 om 11.00
Fryske tsjinst meer details

Deel je leven tijdens een wandeling!
datum en tijdstip 01-03-2017 om
meer details

Zondagsreis PIO
datum en tijdstip 12-03-2017 om
meer details

 
inspirerende gemeenteavond

meer foto's in het fotoalbum
foto's: Rommy Jorritsma
 
Winter

Kerk Offingawier
foto: Auke Landman
 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.