PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten
Ds. Johan Trouwborst uit Sneek leidt de dienst op 6 oktober in de kerk van Offenwier. Hij is geen onbekende in onze gemeente! Aanvang 9.30 uur.

Op zondag 13 oktober gaat ds. Majoor voor in een zangdienst die om 9.30 uur begint in de Vituskerk in Tersoal. Bijzonder is dat het Fries Mannen Ensemble o.l.v. Jan Brens medewerking verleent aan de dienst. We kunnen zingen en luisteren naar dit bekende mannenensemble.

Zondag 20 oktober gaat mevrouw H.G. Koops uit Schettens voor in de dienst om 11 uur in de kerk in Gau. Zij is nog niet eerder bij ons in de Lege Geaen geweest, een nieuw gezicht en een nieuwe stem! Let u op de aanvangstijd: 11 uur!

Mevrouw Martha Kroes uit Sneek gaat voor op zondag 27 oktober. Zij is al bekend bij ons, en wij bij haar! Ze leidt de dienst in Goënga, aanvang 9.30 uur.

Op 3 november  komt ds. Ad Buijs, ook uit Sneek, naar de Westereintsjerke in Tersoal, voor de ochtenddienst die om 9.30 uur begint. Wy sjonge en lêze op dizze snein yn it frysk.

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Wij komen bijeen in het gebouw bij de Westereintsjerke in Tersoal om 18.30 uur, om met elkaar bij deze dag stil te staan en met elkaar te eten. U hebt daarvoor al een uitnodiging van de ZWO-groep gekregen op de startzondag, en een zakje rijst, waarmee gekokkereld kan worden!

Zondag 10 november zijn er twee diensten: om 9.30 uur gaat ds. Zeldenrust uit Mantgum voor in de kerk in Gau, en daarna om 11 uur is er een Kind -Op- Schoot-dienst, ook in Gau. Zo kunnen we beide diensten meemaken, of uit beide een keuze maken!
 
 
Koffie ochtenden

Koffie ochtenden
De koffie-ochtenden werden in het afgelopen seizoen heel goed bezocht!
Ook in het komende half jaar gaan we deze ontmoetingen weer organiseren.
Noteert u de volgende vrijdagen en plaatsen?

Vrijdag 13 september RCN De Potten te Offingawier
Vrijdag 11 oktober in dorpshuis ‘De Kosterij’ te Goënga
Vrijdag 1 november in de Sint Maartenskerk te Sibrandabuorren
Vrijdag 29 november in dorpshuis De Tuolle te Tersoal
Vrijdag 10 januari 2020 in dorpshuis Ús Gebou te Gauw
Deze keer ook een verzoek: wilt u mij eens onderwerpen doorgeven
die we samen kunnen bespreken?

Iedereen die overdag tijd en gelegenheid heeft is hartelijk welkom!
We beginnen om 10.00 uur en neemt u vooral uw buren of bekenden mee.
Jur Majoor
 
 
Reisverslag Femke Buma- West Timor

Reisverslag Femke Buma- West Timor
stichting Talitha Cumi.
Allereerst wil ik namens de stichting en mijzelf alle gemeenteleden hartelijk danken voor het vertrouwen en voor de giften en donaties die zijn gegeven.
Tijdens de Hemelvaartsdienst op donderdag 2 juni mocht ik een presentatie geven over de stichting Talitha Cumi, deze stichting biedt arme (wees)kinderen in West Timor sociale, medische en educatieve bijstand.
Het was weer even vertrouwd om naast heit en mem in de ‘kerk’ te zitten en ik was enorm verrast over de betrokkenheid van de gemeente en de liefdevolle en bemoedigende woorden van Tineke Postma en Jur Majoor. De gastvrijheid, warmte en vrijgevigheid die ik tijdens deze samenkomst heb mogen ervaren, zou ik zo wel kunnen vergelijken met die van de mensen in West Timor…
lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Vituskerk tersoal
datum en tijdstip 13-10-2019 om 9.30 uur
Zangdienst
met Fryske Mannen Ensemble meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 20-10-2019 om let op: 11 uur!
meer details

Kerkdienst Goenga
datum en tijdstip 27-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.