PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten
Ds. Nummerdor uit Grou gaat voor op 8 december. De dienst op de 2e zondag van Advent begint om 11 uur in de Vituskerk in Tersoal.
Ds. Nummerdor is geen onbekende voor ons, maar het is enige tijd geleden dat hij bij ons een dienst leidde.

Op zondag 15 december hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren in de Westereintsjerke in Tersoal. Ds. Majoor is de voorganger en de aanvangstijd is  9.30 uur.

Op de 4e adventszondag, 22 december, gaat ds. van Halsema uit Kampen voor in de Sint Nicolaastsjerke in Gau. Na afloop is er koffie drinken in Us Gebou.

De kerstnachtdienst wordt dit jaar georganiseerd door het dorp Sibrandabuorren. De dienst begint op 24 december om 21.00 uur in de kerk in Sibrandabuorren. U vindt hierover meer informatie in deze Bijeen.

Kerstmorgen wordt met jong en oud gevierd in de Westereintsjerke in Tersoal. De dienst op 25 december begint om 9.30 uur en ds. Majoor is onze voorganger.

Het koor 'Lytse Krêft' organiseert een zangdienst op 2e kerstdag in de Vituskerk in Tersoal. De dienst begint om 10 uur. Elders leest u hier meer over!

Op zondag 29 december heeft mevrouw Kroes uit Sneek de leiding in de ochtenddienst in Offingawier, om 9.30 uur. Zij is een bekend gezicht voor ons!

De dienst op Oudjaarsdag, 31 december, is in Goënga. Ds. Majoor is de voorganger in deze laatste kerkdienst van 2019. Aanvang 19.30 uur.

Op de eerste zondag van het jaar 2020, 5 januari, zijn wij welkom in de kerk van Sibrandabuorren. Ds. E.P. van der Veen uit Oldemarkt is de voorganger, en wy sjonge en lêze dan yn it frysk. De dienst begint om 9.30 uur. En er is koffie na! 
 
Bestel uw gratis kerst-cd of adventsboekje!

Bestel uw gratis kerst-cd of adventsboekje!
Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren kunt u gratis een kerst-cd bestellen. Ook brengt Daarom Kerst dit jaar een adventsboekje uit, speciaal voor kinderen. Daarom Kerst wil mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.
 
Kerstviering voor ouderen vd Lege Geaen Kerstviering voor ouderen vd Lege Geaen
Op dinsdag  17 december 2019 om 15.00uur
wordt er een kerstviering georganiseerd voor ouderen van de Lege Geaën.
Het thema van dit jaar is: Op Reis
U bent allemaal van harte welkom en neem gerust een gast mee!
Plaats: Us Gebou te Gau
Inloop: 14.30uur
Opgave kan via één van de leden van de kerstcommissie, voor 13 december (zie bijeen)
 
 
Krystnachttsjinst Krystnachttsjinst
De Krystnachttsjinst op 24 december 2019 is yn de St. Maartenstsjerke yn Sibrandabuorren, en begjint om 21 oere.

Thema fan dizze tsjinst is ’Stille nacht, veilige nacht’.

De muziek wurdt fersoarge troch Bernhard Abma, Fenna Dijkstra, Bauke Kalma en Etta Dotinga.

We sjonge moaie llieten en nei ôfrin is der waarme poeiermolke en glühwein.

Eltsenien is fan herte wolkom.
 
OPROEP KERSTPAKKETTEN DONEREN/DELEN OPROEP KERSTPAKKETTEN DONEREN/DELEN
Beste dorpsgenoten van de lege Geaën,

De diakenen van PKN de Lege Geaën doen ook dit jaar opnieuw een oproep om uw kerstpakket te doneren of te delen.
Voor velen van ons is het zo gewoon om een kerstpakket te krijgen maar helaas geldt dit niet voor iedereen.
Wat is het toch fijn om mensen die het financieel moeilijk hebben toch te kunnen helpen met een klein gebaar.
Wilt u uw kerstpakket doneren of spullen uit uw kerstpakket doneren die niet gebruikt worden?
U kunt de spullen vóór 30 december brengen zie hiervoor in de Bijeen!
 
 
Wandelen

Wandelen
In 2020 zijn we weer van plan om met een groepje te wandelen, meestal de eerste maandag van de maand. We starten om 9.00 uur.
 
Hieronder data en naam vanwaar we starten:
6 januari: Yfke Buma, 
3 februari: Mieke Hospes
9 maart: Fogelina v.d. Meer
6 april: Anneke v.d. Meer
4 mei: Hannie Bakker
 
Allen die zin, tijd en gelegenheid hebben, hartelijk welkom om mee te lopen!
Gerda Janssen 06-30899000
 
Uitnodiging boekpresentatie HEMELKINDEREN Uitnodiging boekpresentatie HEMELKINDEREN
 
Koffie ochtenden

Koffie ochtenden
De koffie-ochtenden werden in het afgelopen seizoen heel goed bezocht!
Ook in het komende half jaar gaan we deze ontmoetingen weer organiseren.
Noteert u de volgende vrijdagen en plaatsen?

Vrijdag 29 november in dorpshuis De Tuolle te Tersoal
Vrijdag 10 januari 2020 in dorpshuis Ús Gebou te Gauw

Deze keer ook een verzoek: wilt u mij eens onderwerpen doorgeven
die we samen kunnen bespreken?

Iedereen die overdag tijd en gelegenheid heeft is hartelijk welkom!
We beginnen om 10.00 uur en neemt u vooral uw buren of bekenden mee.
Jur Majoor
 
 
Reisverslag Femke Buma- West Timor

Reisverslag Femke Buma- West Timor
stichting Talitha Cumi.
Allereerst wil ik namens de stichting en mijzelf alle gemeenteleden hartelijk danken voor het vertrouwen en voor de giften en donaties die zijn gegeven.
Tijdens de Hemelvaartsdienst op donderdag 2 juni mocht ik een presentatie geven over de stichting Talitha Cumi, deze stichting biedt arme (wees)kinderen in West Timor sociale, medische en educatieve bijstand.
Het was weer even vertrouwd om naast heit en mem in de ‘kerk’ te zitten en ik was enorm verrast over de betrokkenheid van de gemeente en de liefdevolle en bemoedigende woorden van Tineke Postma en Jur Majoor. De gastvrijheid, warmte en vrijgevigheid die ik tijdens deze samenkomst heb mogen ervaren, zou ik zo wel kunnen vergelijken met die van de mensen in West Timor…
lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Vitustsjerke Tersoal
datum en tijdstip 08-12-2019 om 11.00
meer details

Kerkdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 15-12-2019 om 9.30
Heilig Avondmaal meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 22-12-2019 om 9.30
Koffie na meer details

 
Eerste Advent zondag

gemaakt door Baukje Landman en Marieke Batteram
 
Eeuwigheidszondag

Gemaakt door Baukje Landman en Marieke Batteram
 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.