PKN
PKN De Lege Geaën
 
Info PKN De Lege Geaën

Info PKN De Lege Geaën
De kerkelijke gemeente
Op 23 augustus 2015 is in de Nikolaas-tsjerke te Gauw in het bijzijn van notaris mr. R.E. Troost uit Bolsward de fusie akte ondertekend van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in De Lege Geaën en de Hervormde Diaconie en de Gereformeerde Diaconie in De Lege Geaën.                                                                                         
Met ingang van 24 augustus 2015 werd deze akte van kracht en gaan we samen verder als Protestantse Gemeente “De Lege Geaën” te Gauw.
De leden van de kerkelijke gemeente komen uit de vijf dorpen Gau, Goaiïngea, Offenwier, Sibrandabuorren en Tersoal. Daarnaast komen leden uit de dorpen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Jirnsum en enkele buurtschappen gelegen tussen deze dorpen.
De Protestantse gemeente ‘De Lege Geaën’ telt momenteel 630 leden waarvan 250 belijdende leden,          
306 doopleden en 74 geboorteleden. (peildatum 04-11-2016)

De kerkenraad wordt bestuurd door 21 ambtsdragers.                                                                                       
Sinds juli 2011 is ds. Jur (Jurjen Geert) Majoor uit Sneek aan de Protestantse gemeente ‘De Lege Geaën’ verbonden.
 
Het karakter van onze gemeente
De kerkenraad gaat uit van de regenbooggedachte, dat wil zeggen: ‘ieder mens heeft recht op zijn/haar eigen kleur’. We onderscheiden ons door verschillende godsdienstige en politieke overtuigingen en houdingen maar we voelen ons in naam van Christus met elkaar verbonden. Sterker nog, we proberen juist het gesprek over ieders visie op geloof open te benaderen in catechese, kringwerk en andere kerkelijke activiteiten.
In gemeenteopbouw gaan we uit van de missionaire gedachte, een open en betrokken houding en belangstelling naar rand- en buitenkerkelijken. In de eredienst volgen we het Oecumenisch leesrooster dat aansluit bij het blad ‘Kind op Zondag’, dat door het “Bernewurk” wordt gebruikt. Verder vieren we vier keer per jaar avondmaal en daarbij zijn zowel volwassenen als kinderen van harte welkom.                                  
Tijdens de adventsperiode en de 40-dagentijd volgen we in de dienst een speciaal project.
 
terug
 
 

Kerkdienst Vituskerk tersoal
datum en tijdstip 13-10-2019 om 9.30 uur
Zangdienst
met Fryske Mannen Ensemble meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 20-10-2019 om let op: 11 uur!
meer details

Kerkdienst Goenga
datum en tijdstip 27-10-2019 om 9.30 uur
meer details

 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.