PKN
PKN De Lege Geaën
 
Profielschetsen voor het beroepingswerk Profielschetsen voor het beroepingswerk
Profielschets van de gemeente
In de profielschets van de gemeente komt een stukje over hoe onze gemeente is opgebouwd, en wat wij allemaal te bieden hebben. Over wie wij zijn, en wat ons de komende periode te doen staat.

Thema’s voor de toekomst
Uit gesprekken tijdens de gemeente-avond op 15 mei 2019, de startzondag op 1 september, de kerkenraadsvergadering van 6 november en in een bijeenkomst van de leiding van het Bernewurk , hebben we vijf belangrijke thema’s gehaald waar we als gemeente de komende jaren aan willen werken. We zetten ze hier in een willekeurige volgorde neer. Wilt u voor uzelf hier een ‘top vijf’ van maken? Dus: de belangrijkste op 1, en de minst belangrijke op 5… Dan kunnen we zien wat we met elkaar het belangrijkste vinden!

O            Kerk voor iedereen: 
Wij zijn een open kerk. Wij zijn een plek van betekenis voor onze eigen geloofsgemeenschap, voor gasten en voor het hele dorp. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van onze omgeving.
O           Eigentijds kerk-zijn: Wij zijn een eigentijdse kerk. Wij hebben het lef om nieuwe wegen te gaan. Dat doen we op alle gebieden van het kerkenwerk: bij het vieren en leren, in het omzien naar elkaar, het jeugdwerk… overal zoeken we naar nieuwe vormen. 
O           Toekomstgericht gemeentezijn: Wij hebben een positieve insteek. Tegelijk zijn we realistisch. Liever doen we een paar dingen goed, dan dat we onszelf voorbij hollen in een veelheid aan activiteiten. We maken duidelijke keuzes voor de toekomst.
O    Aandacht voor jeugd en jonge gezinnen: Jongere generaties vormen de kerk van de toekomst. Wij maken bewust ruimte voor wat zij zoeken in onze geloofsgemeenschap.
O    Slagvaardig leidinggeven: De kerkenraad lijkt op een Gideonsbende: klein, maar met lef! Er zijn verschillende manieren om als vrijwilliger bij te dragen aan het gemeenteleven. Vrijwilligers krijgen speelruimte op basis van een duidelijke visie. De predikant vormt de spin in het web en zorgt voor de nodige verbinding.

Welke andere thema’s vindt u nog belangrijk, die hier nu niet in staan?
Profielschets voor de predikant
Werk/taken
Met de gemeente in uw achterhoofd, en kijkend naar de top vijf van de profielschets van de gemeente: voor welk werk zoeken we een predikant? Wat zijn naar uw idee de hoofdtaken?
……
…..
…..
…..
…..


Hieronder vindt u vier rollen van een gemeentepredikant. 

1.    doener: het is een echte regelaar, een spin in het web, hij wil overal bij betrokken worden. Hij weet alles wat er gebeurt, ziet alles en is vooral bezig met praktische zaken. Hij zit veel bij vergaderingen, staat midden in het gemeentewerk. Je kunt altijd een beroep op hem doen, hij checkt voortdurend zijn telefoon en mail, belt direct terug en beantwoordt mailtjes z.s.m. Voor zijn werkplanning is de agenda en de ‘to-do-list’ leidend. Hij zorgt dat ‘alles blijft draaien’ zoals het is afgesproken en ziet zichzelf vooral als (bureau)manager.

2.    denker: dat is de theoloog, hij legt zijn prioriteit bij (diepgang in de) kerkdiensten en het geloofsgesprek in de gemeente.
Hij schrijft meditaties in het kerkblad, investeert vooral in geloofskringen en catechese en is voortdurend bezig met eigen bijscholing en verdieping. Hij neemt regelmatig een beetje afstand van het praktische gemeentewerk, om daar kritisch over na te denken: wat zijn we aan het doen? Hij denkt vanuit de Bijbelse roeping van de gemeente na over beleid en organisatie en ziet zichzelf in de eerste plaats als dienaar van Gods Woord. De ambtelijke taken die bij het predikantschap horen hebben prioriteit.

3.    aanwezige: dit is de pastor, die legt de prioriteit bij ontmoetingen.
Hij gaat veel bij mensen op (huis)bezoek, en neemt ruim de tijd voor persoonlijke gesprekken, maar neemt ook graag deel aan ‘sociale bijeenkomsten’ en laat veel z’n gezicht zien in het dorp. Hij heeft/neemt tijd voor spontane ontmoetingen: is veel buiten, schiet mensen aan, maakt een praatje, straalt uit dat hij er is voor de mensen. Hij is flexibel en heeft een zo leeg mogelijke agenda, zodat hij er ook direct kan zijn als er een beroep op hem wordt gedaan.Voor hem is het belangrijk dat hij naast en bij mensen kan staan en hij ziet zich vooral als pastor en geestelijk begeleider.

4.    aanjager: dit is de vernieuwer, iemand die steeds zoekt naar nieuwe, inspirerende vormen van kerk-zijn in een veranderende samenleving. De aanjager is zich ervan bewust dat de kerk constant in beweging moet blijven om te kunnen overleven en om de aansluiting te blijven houden bij de moderne mens. Het is iemand die ‘out of the box’ denkt, en voor wie niets te gek is. Hij kijkt veel rond (binnen en buiten de kerk), experimenteert en lanceert nieuwe initiatieven. Daarbij zoekt hij draagvlak en verbinding en laat dingen los als ze ‘lopen’. Voor hem is het belangrijk dat steeds nieuwe groepen (binnen en buiten de kerk) worden bereikt en dat binnen de kerk er steeds op een nieuwe, prikkelende en uitdagende manier over geloof wordt gedacht. Hij ziet zichzelf vooral als inspirator en pionier.

Welke rol wordt van de predikant vooral verlangd? Maak voor uzelf een top vier, door de belangrijkste op 1 te zetten, en de minst belangrijke op nummer 4. 
0    Doener – regelaar
0    Denker – theoloog
0    Aanwezige – pastor
0    Aanjager - vernieuwer

Persoonskenmerken,  anders gezegd:
Wat voor een persoon moet de predikant zijn?

0   Een man of een vrouw, of kan het ook een echtpaar zijn?
0   Mag het een startende predikant zijn, voor wie onze gemeente de eerste gemeente is, of zoeken wij iemand met ervaring?Wat vindt u belangrijke eigenschappen van de nieuwe predikant?

Wat vindt u verder nog belangrijke aandachtspunten in het beroepen van een nieuwe dominee?


Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen.

Degene die in uw dorp de papieren versie van ‘Bijeen’ rondbrengt, heeft een paar extra exemplaren gekregen zodat u altijd deze vragen over de profielschetsen op hun adres kunt ophalen.
 
terug
 
 
CONTACT
Waarnemend predikant: 
Ds van der Veen,Oldemarkt

tel.06-19442906
mail: epvanderveen@hotmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.