PKN
PKN De Lege Geaën
 
Preek 20-11-2018 Preek 20-11-2018
Preek 20 -11- 2018- Sibrandabuorren door Dominee Jur Majoor
Ester2 Thema: Jij bent het! Do bist it!

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Hebt u dat ook wel eens? Dat u denkt: ‘waar is God?’
Waar is God in het verhaal van Ester, waar is God in het verhaal van míjn leven?
Steeds meer klokken van de kerken vallen stil. Op tv worden christelijke programma’s naar het randje van de avond verbannen. In veel reacties op de Nashville-verklaring worden kerken weggezet als achterlijke homo-haters.
Jean-Jacques Suurmond ziet een groot religieus zwijgen neerdalen in ons land. Moeten we zwijgen over geloof om onbegrip van de buitenwereld te voorkomen? 
Nee, wij hebben te antwoorden op de Stem die tegen ons zegt: ‘Jíj bent het!’ ‘Do bíst it!’ Wij worden aangesproken. Door de bijbelse verhalen heen klinkt een Stem die ons uitnodigt, uitdáágt! Wij hebben te ántwoorden en óp te komen voor de menselijke waardigheid.
Waar is God? ‘Je hoeft geen gelovige te zijn om kerst te vieren’, zei cabaretière Claudia de Breij. Het gaat om liefde en licht. Maar ís dat wel zo? Want bijvoorbeeld terroristen hebben ook lief. En wij weten hoever deze extremisten gaan. Duivels is het!
Hoe blijf je rechtop staan als je leven wordt bedreigd en als je geloof wordt aangevochten?
Maar christelijk geloof ontspánt juist, ze opent de handen voor wat je niet zelf kunt bedenken. Er is een God die tegen mij zegt: ‘Jij bént het!’ ’Do bíst it!’ Jóu wil ik inzetten!
Zo laat God zich kennen in dappere mensen zoals Ester, tegen wie hij door mensen heen zegt: Jíj moet het recht zoeken voor mijn volk en niets dan recht moet je doen. Jij bént het!
Ook als de Naam van God niet genoemd wordt, kan Hij toch aanwezig zijn en werkzaam zijn. Dát laat het verhaal van Ester zien. De Ster van dit verhaal.
     Het Joodse volk is in ballingschap in het wereldrijk Perzië, één van de grootste wereldrijken ooit – van India tot Afrika. Koning Ashasveros is oppermachtig, maar koningin Vasti is hem te sterk! Ze weigert op een koningsfeest te dansen voor hem en voor de dronken feestgangers. Waardig weerstaat ze de vernederende en respectloze opdracht. Aan haar lijf geen polonaise! Geen MeToo voor haar! 
Hoe dapper Vasti ook is, het kost haar de koninginnekroon. Ze wordt weggestuurd, als voorbeeld voor de mannen. Is er angst dat vrouwen niet zo volgzaam zijn als de mannen zouden willen?
De ironie van deze geschiedenis is, dat er uit de daaropvolgende zgn. Miss Perzië-verkiezing opnieuw een sterke vrouw in het paleis verschijnt: Ester! Eigenlijk heette ze Hadassa, maar die naam is zo duidelijk Joods, zegt haar pleegvader Mordechai, dát is te gevaarlijk, dan word je gehaat en misschien wel gedood. Ester maakt haar naam waar: ze is de ster en steelt de show. Zij is niet alleen het mooiste meisje, maar ‘de jong faam stie him oan en wûn syn geunst’, ‘se kaam yn ‘e geunst’. It stiet er twa kear! ‘Gunst’, genade.
Hoewel in het Bijbelboek Ester de naam ‘God’ of ‘Heer’ niet voorkomt, mogen we er wel Gods hand in zien. De Heer gebruikt een Joods meisje dat op – zoals we dat vroeger zeiden - een ‘wereldgelijkvormige’ wijze leeft aan het hof van koning Ahasvéros, om Zijn volk te verlossen. Uit dat volk zou immers naar Gods belofte de Christus geboren worden. Dwars door de uitspattingen van het Perzische hof heen, gedenkt God in die ene dochter van Israël Zijn volk!
Zoals Ester, kunnen ook wij – gewone stervelingen – gebruikt worden door God. 
Vanmorgen is Ester de heldin, de ‘ster’. Ze is een ‘gewoon’ Joods meisje dat koningin van Perzië wordt en voorkomt dat haar volk wordt uitgeroeid.
Ester gewoon? Nee buitengewoon, ze doet het bijzondere. Een heel bijbelboek is naar Ester genoemd, waarin God zegt: ‘Jij bent het, Ester’, jou maak ik sterk en dapper om mijn volk te redden. 
Dit is geen romantisch verhaal, maar een móedig verhaal. Ester wordt heldin tegen wil en dank. Dit is geen toeval, dit is haar bestemming! Het leven meer is dan toeval! 
     Nooit had Ester wat te kiezen: het leven overkwam haar en ze deed wat haar werd opgedragen. Nu moet ze wél kiezen!
Het verhaal van Ester kan ons ook moedig maken om te kiezen tegen het kwaad en vóór het goede. Bijvoorbeeld tegen de afwijzing van mensen die een andere seksuele geaardheid hebben en vóór de menselijke waardigheid.  
Ester is ons tot een voorbeeld. Wij worden ook aangesproken door God die tegen ons zegt: ‘Jíj bent het! Dó bist it. Neem je verantwoordelijkheid, wees moedig, kom op voor de rechtelozen. Overwin je angsten! ‘Ik kies jou’, zegt Ashasveros en hij weet niet dat hij gebruikt wordt in een groter plan, een reddingsplan. ‘Ik kies jou’, hoort Ester en ze weet nog niet dat zíj gebruikt wordt om haar volk te redden van Haman, de Hitler van Perzië,
de Jodenhater eerste klas.
‘Ik kies jou’, mogen wij horen, als een persoonlijk appèl van Israëls God aan ons.
Laten wij hopen, bidden en werken, zodat wijzelf in ons aangevochten leven van ónze kant kunnen zeggen tegen God: ‘Dó bist it!’ Jó binne de God fan myn libben, myn stipe en befeiliger, dy my draagt en ferneart, dy my heint en bewarret!
Dat mogen wij waar maken zoals het lied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ van Sytze de Vries het zingt, dit lied dat de afgelopen zondag in veel kerken werd gezongen als gelovig protest tegen de Nashville-verklaring. ‘God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt…Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint.’


‘Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
Gód verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint. Amen.
terug
 
 

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 11-08-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.