PKN
PKN De Lege Geaën
 
Persbericht 4 mei – herdenking Persbericht 4 mei – herdenking
Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie ‘Kerk en Israël’ classis Fryslân wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp. Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

We zien in de wereld om ons heen dat vrijheid en vrede kwetsbaar zijn. Dat de prijs van vrede en vrijheid hoog is. Het is goed, om één avond in het jaar bewust stil te staan bij de vele slachtoffers die tirannie in de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, ook in ons land.
Toen, en ook in de huidige tijd, zien we dat door het creëren van een zondebok, autoritaire leiders, machthebbers en regimes hun positie versterken. Veelal gebeurt dit door alle problemen te projecteren op één bevolkingsgroep, en deze door taalgebruik en beeldvorming steeds verder te isoleren en te ontmenselijken.

We hebben daarom voor deze herdenking gekozen bijzonder aandacht te schenken aan de gevolgen van antisemitisme. In de Tweede Wereld oorlog heeft dit tot onnoembare gruwelen geleid. Helaas zien we ook in de huidige tijd het antisemitisme weer oplaaien.

Tijdens de viering zullen getuigenissen van en over Joden uit Fryslân gedeeld worden, luisteren we naar gedichten geschreven door kinderen uit de bovenbouw van CBS “De Wrâldpoarte” uit Garyp, klinken psalmen als gebeden.
Om 8 uur zal de twee minuten stilte in acht worden genomen.

Locatie: Petrustsjerke Garyp, Tsjerkepaed 18
Tijd: Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur

Spreker: ds. Herman de Vries uit Feanwâlden / Ljussens
terug
 
 

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur
Gezinsdienst
Koffie voor de dienst meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09.30 uur
Fryske tsjinst
Kofje nei meer details

Kerkdienst Offenwier
datum en tijdstip 05-05-2024 om 9.30 uur
Wilhelmus zingen
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.