PKN
PKN De Lege Geaën
 
Preek 11-03-2018 Preek 11-03-2018
 Preek 11-03-2018, door Ds Jur Majoor

Gemeente van Jezus Christus Thema: ‘Ik jou dy te iten’ Johannes 6 en Ester

Vandaag zijn we op de helft van de Veertigdagentijd.
Deze zondag heet ‘verblijdt u’! Want we horen dat alles anders, alles béter zal worden. Er komt een omkeer in de geschiedenis. We krijgen vandaag al een voorproefje van Pasen!
Toch horen we in twee bijbelverhalen ook van veel tekórt en gemis.
Zo is er het tekort aan brood bij het Meer van Tiberias: de mensen hebben honger!
En zo is er het tekort aan vrijheid voor Joodse mensen in het land Perzië: ze worden bedreigd! 
En dan is de spannende vraag: ‘Waar haal je de kracht vandaan om het tekort in je leven te overwinnen?’ Simpel gezegd: hoe kun jij tegen een ander zeggen: ‘Ik geef jou te eten?’ Hoe kun je mensen eten, kracht en moed geven, zodat ze geen honger meer hebben en zodat ze niet meer gekleineerd en gediscrimineerd worden?
           De beide bijbelverhalen van vanmorgen laten ons twee opvallende overeenkomsten zien.
De 1e overeenkomst: Er stapt een mens naar voren - een kleine jongen nog - die hoop geeft. De discipel Andreas vertelt: ‘Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar daar hebben we niets aan.’ Dát is nog maar de vraag. Er is hoop en wanhoop tegelijk. Maar het wonder gebéurt wel!
In het boek Ester stapt ook iemand naar voren, een vrouw, maar wel een Jodin. Ze legt zich niet neer bij de dreigende vernietiging van het Joodse volk. En dan verandert de wanhoop in hoop! En het wonder gebéurt!
De 2e overeenkomst: Bij de maaltijd gebéurt het! Daar krijgt en gaat een mens nieuw léven. Jezus geeft de mensen – ook ons – te eten. Hij geeft te eten door mensenhanden, door kínderhanden heen! Zo kunnen wij iets laten zien van Gods liefdevolle handen. Het wordt al een beetje Pasen.
Ester op haar beurt, probeert dichterbij koning Ashasveros te komen. Maar er was een grote afstand tussen de koning en alle andere mensen, zelfs naar zijn vrouw Ester. En tóch lukt het, ze gaan samen eten en zoals zo vaak, is er tijdens de maaltijd een goed gesprek. Zo goed zelfs, dat Ester het plan maakt om de dreigende vernietiging van haar volk aan de koning te melden. Daarmee komt ze er dus ook voor uit dat zij zelf Jodin is. Hoe zal dit vallen? Hoe riskant is dit? Want er zit nóg iemand aan tafel: Haman.
Ester geeft hen heerlijk te eten. De liefde van de man gaat tenslotte door de maag. Het valt goed in de smaak, maar ondertussen bereidt ze de tegenaanval op Haman voor. Want wanneer de heren voor de tweede keer bij Ester komen eten gebéurt het! Ester geeft ook Haman, haar bedreiger te eten, maar dat wórdt zijn gálgenmaal!
Want ze vindt de moed en dan komt het hoge woord eruit. Ester zegt: ‘Ik en mijn volk worden met de dood bedreigd’. Heel subtiel zegt ze dit tegen de koning, haar man, dat haar leven wordt bedreigd. En Ashasveros schrikt en is woedend. Hij hád al een vrouw verloren! En bovendien houdt hij veel van Ester!  ‘Doe spriek kening Ahasfearos; hy sei tsjin keninginne ​Ester: Wa is hy en wêr is hy, dy’t it yn syn holle helle hat om soks te dwaan? Ester​ sei doe: Dy ferfolger en fijân is dizze smjunt fan in Haman dêre! Doe kromp Haman yninoar fan ’e skrik foar de kening en de keninginne. Haman yt him in oerdiel! Dertroch rêdt Ester har folk en jout hja it takomst, íten, líbben! Haman krijgt een koekje van eigen deeg!
Er is een schilderij van Jan Steen, waarop de woede van Ashasveros verbeeld wordt! Kijk wat Ester’s woorden teweeg brengen: hoe furieus Ashasveros is en kijk hoe Haman van schrik ineen kromp… De spanning is om te snijden. Wat zal de koning doen?
Haman vindt de dood aan de galg die voor Esters’s neef Mordechai door Haman zelf was opgericht. Een hard oordeel? Er wordt récht gedaan: de beul, de massamoordenaar heeft niet het laatste woord!
En daarmee worden de Joodse mensen gered!
 ‘Ik jou dy te iten’. Wie zegt dat? De jongen bij het Meer? Hij was nog maar een jongen, hij wist nog niet veel van Gods Woord. Maar het was genoeg. Want door dit mensenkind spreekt God ons aan. Hij geeft ons dag in dag uit het geestelijke voedsel waardoor wij mensen in onze kracht worden gezet. Wij kunnen er voor elkaar zijn zoals de jongen met de vijf broden en de twee vissen. Hij is voor de grote mensen een voorbeeld. Wie het kleine beetje dat hij heeft in Jezus’ handen legt, mag weten dat er genoeg is!
Want Jezus vermenigvuldigt het, Hij is zelf het Brood dat is neergedaald uit de hemel. Zijn lichaam is het ware voedsel. ‘Wat is geloven anders dan eten uit zijn hand?’Alsof Hij tegen ons zegt: zoals Ik mijzelf heb uitgedeeld aan jullie, zo mogen jullie iets van je zelf uitdelen aan andere mensen.
‘Ik jou dy te iten’. Wie zegt dat in het verhaal van Ester? Welke geestelijke voeding geeft dit verhaal ons anno 2018? En wat wist Ester eigenlijk over haar God? We horen de Godsnaam helemaal niet in dit bijbelboek. Maar je kunt ook zonder de naam van de Eeuwige te noemen een gelovig mens zijn! ….
Bovendien, het is nog maar de vraag of de naam van God komt helemaal niet in het bijbelboek Ester voorkomt. Dat líjkt zo, maar Hij zit in de naam Israël. ‘God heerst’, betekent die naam.
De naam van de Heilige wordt wel gelééfd, wordt wel gedáán! In Ester’s krachtig handelen laat God zich zien als Redder van Zijn volk. God kán zichtbaar worden door moedige mensen heen! Ester weerspiegelt het gezicht van Israëls God die ont-rechten récht doet!
Zoals Hij op indrukwekkende wijze zichtbaar wordt in die ene Zoon van Israël, Jezus.
As Hy ús te iten jout, dan krije wy krêft en nije moed. Dan hat de takomst wol sin!
Ester redt een vólk. Jezus redt de wéreld! 
Gemeente, laten wij daarom onbevangen zijn als die ene jongen bij Jezus, door gewoon te geven wat we te bieden hebben. En laten we dapper zijn als Ester en het onrecht aan de kaak stellen! Laten we léf hebben zoals zij haar hárt laat spreken.
God zorgt voor mensen, dat laat Ester zien wanneer ze vastberaden de jodenvervolging verhindert. Met het Poerim-feest wordt gevierd dat het lot wordt omgekeerd. Droefheid verandert in vreugde, verdrukking wordt bevrijding, dood wordt leven. Er is weer toekomst.
Wij zijn op weg naar Pasen.
Mei tank oan it jonkje en oan Jezus by de mar en … oan Ester!
Amen.
 
terug
 
 

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 11-08-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.